ยางโครเช ยางโชว์ขอบ ยางรังดุม ยางรัดหลัง แถบยางรัดเอว แถบพยุงหลัง เชือกยางยืดกลม มีขนาดต่าง ๆ สีมาตรสีมาตรฐาน สีขาว ดำ เนื้อ (เบส ครีม) สามารถสั่งทอตามตัวอย่างได้

 

ยางยืดโครเช ขนาดต่างๆ   

ยางยืดโชว์ขอบ แบบต่างๆ 

ยางรังดุม ¾” 

ยางรัดหลัง

 

  
 
 

บริษัท โทริ (ไทยแลนด์) จำกัด 242/4-5 ถ.ลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 
Tel : 0-2438-4056, 0-2861-4367-8, Fax: 02-4107411, Email :tori-thailand@hotmail.com